Programa AA2

Programos ir moduliai

AA2 programa yra sukurta galvojant apie Jus bei Jūsų poreikius. Ji skirta vidutinių bei stambių įmonių apskaitai ir verslui valdyti. Naujos kartos AA2 programa palaiko pilną apskaitos ir daugumą verslo valdymo procesų. Jos grafinė sąsaja yra maksimaliai panaši į AA1, likučius perduoti iš AA1 programos į AA2 galima vos keliais mygtukų paspaudimais. Naujomis technologijomis grįstais sprendimais išsiskirianti sistema yra lengvai įsisavinama, greita ir patogi. Baziniame rinkinyje yra visi pagrindiniai apskaitos programoms būdingi moduliai. 

Žemiau yra pažymėti programos AA2 moduliai. Programų licencijų ir modulių kainos skelbiamos kainoraštyje.

Bendrasis žurnalas

Pagrindinis programos modulis, į kurį patenka operacijos iš visų meniu punktų

Atsargų apskaita

Sukurta vartotojui labai patogi atsargų apskaitos sistema

Pirkimai

Pirkimo operacija programoje siejama su materialinių vertybių pirkimu

Pardavimai

Materialinių vertybių ir paslaugų pardavimų apskaita bei su pardavimu susiję dokumentai

Užsakymai pirkimui ir pardavimui

Mūsų pageidavimas iš tiekėjo pirkti prekes už nurodytą kainą

Kasa ir bankas

Visi svarbiausi su kasos ar banko operacijomis susiję dokumentai

Atsiskaitymų apskaita

Programoje sukurta patogi skolų sekimo ir analizavimo sistema

Ilgalaikis turtas

Visos operacijos su ilgalaikiu turtu

Komplektavimas

Komplektavimo modulyje galima aprašyti prekes, kurios sudarytos iš kitų prekių

Minimalūs likučiai

informacija apie minimalius likučius kiekviename sandėlyje

Importas iš bankų

Automatinis banko
išrašų importas

POS tipo kasos aparato prijungimas

Programa leidžia nurašyti iš sandėlio prekes, parduodamas per kasos aparatą

Gamyba

Individualizuoti sprendimai

GPAIS

Ataskaitų formavimas ir duomenų perdavimas į GPAIS sistemą

i.SAF-T

SAF-T rinkmenų formavimas ir teikimas

Papildomų ataskaitų komplektas

Papildomos ataskaitos, kurios į programą
įdiegiamos tik jas papildomai įsigijus

Programos ir moduliai

AA2 programa yra sukurta galvojant apie Jus bei Jūsų poreikius. Ji skirta vidutinių bei stambių įmonių apskaitai ir verslui valdyti. Naujos kartos AA2 programa palaiko pilną apskaitos ir daugumą verslo valdymo procesų. Jos grafinė sąsaja yra maksimaliai panaši į AA1, likučius perduoti iš AA1 programos į AA2 galima vos keliais mygtukų paspaudimais. Naujomis technologijomis grįstais sprendimais išsiskirianti sistema yra lengvai įsisavinama, greita ir patogi. Baziniame rinkinyje yra visi pagrindiniai apskaitos programoms būdingi moduliai. 

Žemiau yra pažymėti programos AA2 moduliai. Programų licencijų ir modulių kainos skelbiamos kainoraštyje.

Bendrasis žurnalas

Pagrindinis programos modulis, į kurį patenka operacijos iš visų meniu punktų

Atsargų apskaita

Sukurta vartotojui labai patogi atsargų apskaitos sistema

Pirkimai

Pirkimo operacija programoje siejama su materialinių vertybių pirkimu

Pardavimai

Materialinių vertybių ir paslaugų pardavimų apskaita bei su pardavimu susiję dokumentai

Užsakymai pirkimui ir pardavimui

Mūsų pageidavimas iš tiekėjo pirkti prekes už nurodytą kainą

Kasa ir bankas

Visi svarbiausi su kasos ar banko operacijomis susiję dokumentai

Atsiskaitymų apskaita

Programoje sukurta patogi skolų sekimo ir analizavimo sistema

Ilgalaikis turtas

Programoje ilgalaikio turto apskaitai skirtas meniu punktas Turtas

Komplektavimas

Komplektavimo modulyje galima aprašyti prekes, kurios sudarytos iš kitų prekių

Minimalūs likučiai

informacija apie minimalius likučius kiekviename sandėlyje

Importas iš bankų

Automatinis banko
išrašų importas

POS tipo kasos aparato prijungimas

Programa leidžia nurašyti iš sandėlio prekes, parduodamas per kasos aparatą

Gamyba

Individualizuoti sprendimai

GPAIS

Individualizuoti sprendimai

i.SAF-T

SAF-T rinkmenų formavimas ir teikimas

Papildomų ataskaitų komplektas

Papildomos ataskaitos, kurios į programą
įdiegiamos tik jas papildomai įsigijus

Apskaitos principai

DEMO AA2

Dėl programos demo versijos kreipkitės į atstovus ir platintojus.
Scroll to Top

Bendrasis žurnalas

Bendrasis žurnalas – tai pagrindinis programos modulis, į kurį patenka operacijos iš visų meniu punktų. Iš bendrojo žurnalo duomenų formuojama didžioji knyga, balansas ir daug kitų ataskaitų.

 • Bendrajame žurnale pateikiama išsami informacija apie įrašą: operacijos ir jos įvedimo datos, sąskaitų korespondencija, suma, valiuta, kursas, iš kokio modulio operacija perkelta, kas operaciją įvedė, įvedimo laikas ir t.t. Todėl lengva bet kurį įrašą identifikuoti ir jį pataisyti.
 • Jei naudojami apyvartų raktai, balansinių sąskaitų apyvartos kaupiamos atskirai pagal kiekvieną raktą. Pasirinkus, pavyzdžiui, įmonės skyrius apyvartos raktu, bus galima atspausdinti didžiąją knygą ne tik visai įmonei, bet ir atskirai kiekvienam padaliniui. 
 • Vartotojas bet kada gali pasirinkti, ar bendrajame žurnale rodyti paskutinį įrašo variantą, ar visus operacijos koregavimus.
 • Standartinių operacijų sąskaitų korespondencijos aprašomos įvedimo šablonuose. Pasirinkus šabloną, sąskaitų korespondencijos bendrajame žurnale sukuriamos automatiškai. Tai pagreitina ir palengvina darbą. 
 • Vartotojas gali pats susikurti pirkimų, pardavimų, kasos ir kitus žurnalus. Tokie žurnalai gali būti sukurti bet kuriai sąskaitai. Atidarius šį žurnalą, rodomi tik tie bendrojo žurnalo įrašai, kuriuose dalyvauja ši sąskaita.
 • Lengva rasti bet kurį įrašą pagal datą, sumą, blanko numerį, kontrahentą ar kitus požymius.
 • Vartotojas bet kada gali pasirinkti, kuriuos stulpelius ir kokia tvarka rodyti bendrajame žurnale.

Atsargų apskaita

AA2 programoje sukurta vartotojui labai patogi atsargų apskaitos sistema. Atliekant operaciją su preke, paspaudus klavišą F5, galima pasižiūrėti, kiek šios prekės kokiame sandėlyje yra likę, kiek jos užsakyta pirkti ar parduoti.  Vartotojas laisvai gali keisti prekių savikainos nurašymo metodą pardavimo, išlaidavimo ir nurašymo operacijose.

 • Neribojamas apskaitomų prekių ir sandėlių skaičius.
 • Su atsargomis galima atlikti visas operacijas: pirkimą, pardavimą, grąžinimus, mainus, perkėlimą į kitą padalinį, pagamintos produkcijos pajamavimą, prekių nurašymą, užsigulėjusios produkcijos savikainos perkainojimą.
 • Sukurta nutolusios darbo vietos (sandėlio, parduotuvės) apskaita. Tokiame padalinyje galima atlikti visas operacijas su prekėmis. Vėliau apskaitos duomenys perduodami į pagrindinę darbo vietą. Taip įrašai patenka į bendrą įmonės apskaitą.
 • Vartotojas gali aprašyti formules, pagal kurias iš prekės pirkimo kainos būtų apskaičiuojamos prekės pardavimo kainos. Galima sukurti individualias kainas konkretiems klientams.
 • Prekės kortelėje galima įrašyti jai taikomas kiekines ir sezonines nuolaidas. Jos bus apskaičiuotos automatiškai tiems klientams, kuriems šios nuolaidos priskirtos.
 • Prekės savikainą galima apskaičiuoti, atsižvelgiant į visus ją didinančius ar mažinančius veiksnius.
 • Galima aprašyti komplektuojamą prekę. Jos technologinėje kortelėje nurodant, kiek ir kokių prekių sudaro jos vieną vienetą. Parduodant komplektuojamą prekę, automatiškai nurašoma sudedamųjų dalių savikaina, o pardavimo kaina apskaičiuojama iš ją sudarančių prekių pardavimo kainų.
 • Stebima prekių saugojimo data. Galima atspausdinti sąrašą prekių, kurių saugojimo data jau baigiasi.
 • Galima perskaičiuoti užsigulėjusių prekių savikainą visai prekių partijai arba tik jos daliai.
 • Galima nurodyti prekių saugojimo vietą (stelažo numerį, lentyną ir kt.), o pardavimo metu atspausdinti dokumentą, nurodantį iš kur kokias prekes paimti.
 • Darbo eigoje galima keisti prekės kodą, balansinę sąskaitą, apskaičiuoti naujas pardavimo kainas.
 • Programa formuoja išsamias ataskaitas apie prekes. Galima atspausdinti:- prekių sąrašus;
  – prekių likučius bet kurią dieną;
  – išsamų prekių apyvartų žiniaraštį;
  – prekių pelningumo žiniaraštį;
  – suvestinį prekių apyvartų žiniaraštį;
  – prekių inventorizavimo žiniaraštį;
  – galima braižyti prekių apyvartų diagrama.

Pirkimai

Pirkimo operacija programoje siejama su materialinių vertybių pirkimu. Meniu punkte Atsargos Pirkimas įvedamas atsargų pirkimo dokumentas ir paslaugos (PVM, muitas, transporto išlaidos), susijusios su šiuo pirkimu.

 • Išsaugant pirkimo dokumentą, leidžiama pasirinkti, ar perkelti jį į atsiskaitymus, bendrąjį žurnalą ir sandėlį. Į bet kurį modulį operaciją galima perkelti ir vėliau.  
 • Kai pirkimas perkeliamas į bendrąjį žurnalą, žurnale sukuriamas atitinkamas įrašas. Įrašo sąskaitų korespondencija priklauso nuo pirkime pasirinkto buhalterinio šablono. Vartotojas savo įmonės kūrimo metu gali nusikopijuoti iš standartinio pavyzdžio pirkimo skolon, pirkimo po apmokėjimo, pirkimo iš užsienio ir kitus šablonus. Šablone nurodyta, kokios sąskaitos turi būti debetuojamos ir kredituojamos šios operacijos metu.  Be to, vartotojas pagal savo poreikius gali  šablonus keisti  bei susikurti naujus.
 • Pirkime galima įvesti už operaciją atsakingą darbuotoją, apmokėjimo terminą, delspinigių dydį. Ši informacija  svarbi analizuojant skolas, jų uždelstumą.
 • Pirkime galime įvesti atskaitingo asmens apmokėjimą.
 • Galima atlikti pirkimą pagal išankstinį užsakymą.
 • Į pirkimą galima įtraukti  muito, draudimo ir kitas papildomas išlaidas. Perskaičiuojant prekių savikainą, reikia pasirinkti vieną iš trijų siūlomų perskaičiavimo būdų: proporcingai kiekiui, sumai ar kainai.
 • Pirkimo operacijoje galima pasižiūrėti sąskaitų korespondenciją.
 • Kiekvieną operaciją galima koreguoti, anuliuoti ir kopijuoti.
 • Peržiūrint pirkimų sąrašą, galime matyti, kiek kartų operacija taisyta, peržiūrėti anuliuotus pirkimus.
 • Programa registruoja visas pirkimo PVM sąskaitas faktūras.
 • Galima atspausdinti pirkimų sąrašus.

Pardavimai

Meniu punktas Atsargos Pardavimas skirtas materialinių vertybių ir paslaugų pardavimų apskaitai bei su pardavimu susijusių dokumentų spausdinimui.

 • Įvedant pardavimą, vartotojas gali pasirinkti, ar reikia šią operaciją išsaugojimo metu perkelti į atsiskaitymus, bendrąjį žurnalą ir sandėlį. Galima operaciją į bet kurį modulį perkelti ir vėliau.
 • Kai pardavimas perkeliamas į bendrąjį žurnalą, žurnale sukuriamas atitinkamas įrašas. Įrašo sąskaitų korespondencija priklauso nuo pasirinkto buhalterinio šablono. Vartotojas savo įmonės kūrimo metu gali nusikopijuoti iš standartinio pavyzdžio pardavimo skolon, pardavimo po apmokėjimo, pardavimo į užsienį ir kitus šablonus. Šablone nurodyta, kokios sąskaitos turi būti debetuojamos ir kredituojamos šios operacijos metu.  Be to, vartotojas pagal savo poreikius šablonus gali  keisti  bei susikurti naujus.
 • Pardavime galima įvesti už operaciją atsakingą darbuotoją, apmokėjimo terminą, delspinigių dydį. Ši informacija  svarbi analizuojant skolas, jų uždelstumą.
 • Galima atlikti pardavimą pagal išankstinį užsakymą.
 • Automatiškai numeruojamos visos pardavimo PVM sąskaitos faktūros.
 • Pardavime reikia pasirinkti PVM skaičiavimo būdą:  ar jis jau įtrauktas į prekės kainą, ar ne.
 • PVM apskaičiuojamas automatiškai pagal prekės kortelėje nurodytą jo dydį (21%, 9%, 5%). Prireikus galima PVM dydį pataisyti.
 • Sukurta lanksti nuolaidų sistema. Prekei automatiškai gali būti pritaikyta sezoninė ir kiekinė nuolaidos. Prie prekės galima įrašyti tik šiame pardavime jai taikomą nuolaidą. Galima įvesti nuolaidą visam pardavimui.  
 • Parduodant komplektuojamą prekę, iš sandėlio automatiškai nurašomos komplektą sudarančios prekės, apskaičiuojama nurašomų prekių savikaina, o komplekto pardavimo kaina, apskaičiuojama, kaip ją sudarančių prekių pardavimo kainų suma.
 • Galima atlikti pardavimus per ECR ir POS tipo kasos aparatus.
 • Pardavimo operacijoje, galima pasižiūrėti sąskaitų korespondenciją.
 • Galima spausdinti standartinių formų PVM sąskaitą faktūrą, krovinio gabenimo važtaraštį, kasos kvitą arba susikurti savo dokumentų formas.
 • Kiekvieną operaciją galima koreguoti, anuliuoti, kopijuoti.
 • Peržiūrint pardavimų sąrašą, galime matyti, kiek kartų operacija taisyta, peržiūrėti anuliuotus pardavimus.
 • Programa registruoja visas pardavimo PVM sąskaitas faktūras.
 • Galima atspausdinti pardavimų sąrašus.

Užsakymai pirkimui ir pardavimui

Užsakymas – tai ne buhalterinė operacija ir bendrajame žurnale įrašų ji nesukuria. Užsakymas pirkimui – tai mūsų pageidavimas iš tiekėjo pirkti prekes už nurodytą kainą. Užsakymas pardavimui – tai siūlymas iš mūsų pirkti prekes.

 • Atliekant pirkimą arba pardavimą pagal išankstinį užsakymą, prekės iš užsakymo į operacijas perkeliamos automatiškai. Užsakymus patogu naudoti tada, kai tas pačias prekes konkretiems kontahentams parduodame arba perkame dažnai.
 • Pirkime arba pardavime galima keisti iš užsakymo perkeltų prekių kiekius ir kainas, galima išmesti prekes, kurių užsakymas nebuvo patvirtintas.

Kasa ir bankas

Programoje galima įvesti ir atspausdinti visus svarbiausius su kasos ar banko operacijomis susijusius dokumentus.

 • Neribojamas atsiskaitomųjų sąskaitų bankuose skaičius.  
 • Galima atspausdinti laisvos formos kasos pajamų ir kasos išlaidų orderius. 
 • Galima atspausdinti paprastą ir sudėtingą mokėjimo nurodymus.  
 • Mokėjimo nurodymus galima eksportuoti į elektronines banko sistemas. 
 • Formuojant apmokėjimo dokumentą, galima peržiūrėti skolos dokumentus ir pasirinkti, kuriuos dokumentus apmokėsime. Sumos iš skolos dokumentų į apmokėjimo dokumentą įšoks automatiškai. Jei apmokame tik dalį skolos, sumą reikia pataisyti.
 • Jei mokėjimo nurodymas buvo įvykdytas kitą mėnesį, galima jį perkelti į kitą periodą.
 • Visus suformuotus dokumentus vienu pelytės spragtelėjimu galima perkelti į bendrąjį žurnalą arba ištrinti iš jo, kai norime dokumentą pataisyti.
 • Formuojama kasos knyga, kuri atitinka visus LR Vyriausybės nutarimų reikalavimus.
 • Galima atspausdinti visų suformuotų dokumentų sąrašus.

Atsiskaitymų apskaita

Dauguma buhalterinių operacijų turi įtakos įmonės atsiskaitymams su tiekėjais, pirkėjais ar atskaitingais asmenimis. Kiekvienas pirkimas, apmokėjimas ar prekių grąžinimas keičia tarpusavio skolas. Programoje sukurta patogi skolų sekimo ir analizavimo sistema. Nors kas valandą galima formuoti ataskaitą apie tarpusavio skolas. Surūšiavus ataskaitą pagal skolos dydį, greitai nustatomi pirkėjai, kurie įmonei skolingi daugiausiai, bei tiekėjai, kuriems įmonė turi didžiausias skolas. Prireikus galima įjungti parametrą, kuris neleis parduoti prekių klientams, kurie turi uždelstų skolų.
 • Leidžiami atsiskaitymai bet kuria valiuta. Visos skolos skaičiuojamos EUR ir  valiuta, kuria jos buvo užfiksuotos.
 • Galimi visa apmokėjimo variantai: pilni, daliniai ir išankstiniai.
 • Kontrahento kortelėje saugoma visa būtina informacija apie jam taikomas pardavimo kainas, nuolaidas, atsiskaitymo terminus. Čia galima nurodyti pirkėjui leistiną įsiskolinimo limitą. Apie limito viršijimą pardavimo metu automatiškai praneša programa.
 • Pardavimo metu galima peržiūrėti, kokia šiuo metu yra pirkėjo skola ir kokia ji bus po šio pardavimo. Tai padės nuspręsti, ar parduoti prekes pirkėjui.
 • Automatiškai užskaitomi avansiniai apmokėjimai.
 • Galima išspausdinti tarpusavio atsiskaitymų ataskaitas ir atlikti skolų užskaitas.
 • Apskaitomi atsiskaitymai su materialiai atskaitingais asmenimis. Spausdinamos avanso apyskaitos.
 • Vykdomas skolos dokumentų padengimas apmokėjimo dokumentais, todėl bet kada matote, kokie dokumentai yra neapmokėti.
 • Valiutinių operacijų padengimo metu programa automatiškai apskaičiuoja pajamas arba sąnaudas, susidariusias dėl kurso pasikeitimo, ir sukuria atitinkamą įrašą bendrajame žurnale.
 • Automatiškai perskaičiuojami ir valiutinių sąskaitų bei nepadengtų valiutinių atsiskaitymų likučiai.
 • Programa formuoja išsamias ataskaitas apie atsiskaitymus. Galima atspausdinti: – atsiskaitymų žiniaraštį pagal debitorius arba kreditorius; – žiniaraštį atsiskaitymų grupės sąskaitai; – tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą ir t.t.

Ilgalaikis turtas

Programoje ilgalaikio turto apskaitai skirtas meniu punktas Turtas. Čia įvedamos ir spausdinamos  ilgalaikio turto kortelės, skaičiuojamas nusidėvėjimas, atliekamas turto perkainojimas ir kitos operacijos.

 • Ilgalaikio turto nusidėvėjimas gali būti apskaitomas dviem būdais: tiesiogiai proporcingu arba produkcijos.
 • Apskaitomos turto remonto išlaidos. Programa automatiškai paskaičiuoja, kiek jos sudaro procentų nuo įsigijimo vertės.
 • Turto kortelėje galima nurodyti laikotarpį, kai turtas veikloje nenaudojamas. Tuo metu jo nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
 • Galima apskaičiuoti viso turimo turto arba tik pažymėtų kortelių nusidėvėjimą.
 • Galima atlikti turto vertės perkainojimą ir atspausdinti perkainojimo aktą.
 • Galima nurašyti nebenaudojamą turtą ir atspausdinti likvidavimo aktą.
 • Galima keisti už turtą materialiai atsakingą asmenį ir turto eksploatacijos vietą.
 • Galima atspausdinti šiuos pirminius dokumentus ir ataskaitas:- turto įvedimo į eksploataciją aktą;
  – ilgalaikio turto kortelę;
  – turto pajamavimo orderį;
  – turto priėmimo perdavimo aktą;
  – ilgalaikio turto sąrašus;
  – turto nusidėvėjimo ataskaitą;
  – bet kurios dienos turto inventorizacijos aprašą.

Komplektavimas

Komplektavimo modulyje galima aprašyti prekes, kurios sudarytos iš kitų prekių. Tokios prekės technologinėje kortelėje reikia nurodyti vieną komplektą sudarančias prekes ir paslaugas bei jų normas. Parduodant komplektą, programa automatiškai nurašo sudedamųjų dalių savikainą ir iš komplektacijos pardavimo kainų apskaičiuoja komplekto pardavimo kainą. Prireikus pardavimo metu galima pakeisti sudedamąsias dalis, normas ir  pardavimo kainą.

Minimalūs likučiai

Minimalių likučių modulis suteikia galimybę prekės kortelėje įvesti informaciją apie minimalius likučius kiekviename sandėlyje. Bet kuriuo metu programa gali atrinkti prekes, kurių likutis lygus arba mažesnis už minimalų, ir automatiškai suformuoti pirkimo užsakymus tiekėjams.

Taip pat šiame  modulyje galima nurodyti neleidžiamą parduoti prekės kiekį kiekviename sandėlyje. Pardavimo operacijoje rodomas prekės likutis yra lygus realiam likučiui, iš kurio atimtas neleidžiamas parduoti kiekis.

Importas iš bankų

Bankinių operacijų importas iš visų bankų sistemų, dirbančių pagal SEPA standartą, korespondencinių sąskaitų priskyrimas pagal aprašytus šablonus, kontrahentų atpažinimas ir kodų priskyrimas

POS tipo kasos aparato prijungimas

Programa leidžia nurašyti iš sandėlio prekes, parduodamas per kasos aparatą. Ji pritaikyta dirbti tiek su kompiuteriniais, tiek su elektroniniais kasos aparatais.

Kiekvienas per kompiuterinį kasos aparatą atliktas pardavimas (atspausdintas kvitas) sukuria atskirą dokumentą. Jei prie kompiuterio prijungtas elektroninis kasos aparatas, įvedamas tik vienas pardavimas, į kurį įrašomi visi duomenys apie per dieną parduotas prekes. Visus pardavimus galima perkelti į bendrąjį žurnalą, koreguoti ar anuliuoti iš meniu punkto Pardavimas.

Papildomų ataskaitų komplektas

Papildomų ataskaitų komplektas Nr. 1

Tai papildomos ataskaitos, kurios į programą įdiegiamos tik jas papildomai įsigijus.
Komplektą sudaro šios ataskaitos:

 1. Skolų inventorizacija;
 2. Žiniaraštis sąskaitai kontrahentams;
 3. Užkonservuotas turtas;
 4. Padengimo kurso svyravimai;
 5. Tarpusavio atsiskaitymų žiniaraštis;
 6. Suvestinis apyvartų žiniaraštis pagal dokumentus;
 7. Skolų pasiskirstymas (trijų ženklų rėžiai);
 8. Nusidėvėjimas pagal sąskaitas.